Γερακίου 35 & Χατζηαποστόλου
Δευτέρα - Σάββατο

Συνδρομές

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα και 30 λεπτά

Αριθμός μαθημάτων: 8/μήνα

Τιμή: 60 €/μήνα

Προσθήκη 4 Μαθημάτων το μήνα: 75 €/μήνα

Απεριόριστος Αριθμός Μαθημάτων : 98€/μήνα  *προσωρινά μη διαθέσιμη υπηρεσία

1 Μάθημα (drop in): 12 €

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα και 30 λεπτά

Αριθμός μαθημάτων: Απεριόριστα

Τιμή: 98€/μήνα  

*προσωρινά μη διαθέσιμη υπηρεσία

Διάρκεια μαθήματος: Απεριορίστου χρόνου

Αριθμός μαθημάτων: 10 / μήνα

Τιμή: 100 €

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα

Αριθμός μαθημάτων: 8/μήνα

Τιμή: 60 €/μήνα

1 Μάθημα (drop in): 12 €

Προσθήκη 4 Μαθημάτων το μήνα: 75€/μήνα

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα

Αριθμός μαθημάτων: 8/μήνα

Τιμή: 45 €/μήνα

1 Μάθημα (drop in): 12 €

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα

Αριθμός μαθημάτων: 8/μήνα

Τιμή: 55 €/μήνα

Προσθήκη 4 Μαθημάτων το μήνα: 70 €/μήνα

Απεριόριστος Αριθμός Μαθημάτων : 85€/μήνα  *προσωρινά μη διαθέσιμη υπηρεσία

1 Μάθημα (drop in): 12 €

Διάρκεια μαθήματος: 30 λεπτά

Τιμή: 10 € /μάθημα

Small Group: έως 4 άτομα

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα

Αριθμός μαθημάτων: 8/μήνα

Τιμή: 55 €/μήνα

Προσθήκη 4 Μαθημάτων το μήνα : 65 €/μήνα

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα και 30 λεπτά

Αριθμός μαθημάτων: 8/μήνα

Τιμή: 60 €/μήνα

1 Μάθημα (drop in): 15 €

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα και 30 λεπτά

Αριθμός μαθημάτων: 8/μήνα

Τιμή: 60 €/μήνα

1 Μάθημα (drop in): 15 €

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα

Αριθμός μαθημάτων:

Τιμή: 58 €
Για μέλη 35 €

 

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα

Αριθμός μαθημάτων: 1

1 Μάθημα (drop in): 17 €

10 Μάθημα (drop in): 145 €

 

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα

Αριθμός μαθημάτων:

Τιμή: 80

1 Μάθημα (drop in): 15 €

 

 

Διάρκεια μαθήματος:

Αριθμός μαθημάτων: 8/μήνα

Τιμή: 55 €

1 Μάθημα (drop in): 12 €

Προσθήκη 4 Μαθητών το μήνα: 63€

 

 

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα

Αριθμός μαθημάτων: 8/μήνα

Τιμή: 55 €

1 Μάθημα (drop in): 12 €

 

 

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα

Αριθμός μαθημάτων: 8/μήνα

Τιμή: 45 €

1 Μάθημα (drop in): 12 €

 

 

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα

Αριθμός μαθημάτων: 

1 Μάθημα (drop in): 35 €

 

 

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα

Αριθμός μαθημάτων: 

1 Μάθημα (drop in): 50 €

 

 

Φόρμα επικοινωνίας

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Newsletter

Yoganatomy © 2018-2019 All rights reserved